Omschrijving

Brunsbüttel (met de auto ongeveer tweeënhalf uur noordoostelijk van Bremerhaven) is gelegen aan de rivier de Elbe. Er wordt daar al een tijd gewerkt aan een nieuw sluizencomplex. De bouw van de 360 meter lange vijfde sluis tussen de Elbe en het kanaal naar Kiel is essentieel voor de noodzakelijke renovatie en capaciteitsuitbreiding van het 100 jaar oude sluiscomplex. Ook wordt de ingang van de voorhaven aan de kant van de Elbe aangepast. Per dag gaan er circa 120 schepen door het sluizencomplex

Lees meer

Opdrachtgever

Arge Neubau

Locatie

Brunsbüttel (DE)

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

15-08-2017

Eind datum

01-11-2017

In het kader van dit grote project plaatste Sterk de damwand voor een tijdelijke hoogwaterkering. Hierbij werd het deel dichtbij het oude sluishoofd drukkend aangebracht met een Silent Piler.

Het betrof zo’n 40 meter damwand van het type AZ38-700, lengte 16 meter. De overige 80 meter damwand, van het type ZZ17 700, is trillend aangebracht met de KH-125. Ook worden er nog legankers aangebracht ten plaatse van de aan te leggen bouwweg. De aansluiting op het oude sluishoofd werd vervaardigd middels een, in delen, aangelaste damwandplank.

Een uitdagend onderdeel was de logistiek. De nieuwe locatie bevindt zich tussen de twee oudere sluizen en is daarom alleen bereikbaar per pont (door de bouwcombinatie speciaal voor dit project aangekocht). Ook de kranen zijn per pont naar de werklocatie getransporteerd. Van daaruit kon wel gewoon vanaf het land gewerkt worden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van ARGE Neubau 5. Schleusenkammer Brunsbüttel bestaande uit BAM en Wayss & Freytag, een Duits dochterbedrijf van BAM.