Omschrijving

De Neherkade in Den Haag wordt momenteel stevig onder handen genomen. Sterk realiseert hierbij onder meer een lange combiwand ten behoeve van de verbreding van de kade en een damwandkuip en bijbehorende compartimeringsschermen voor een verkeersonderdoorgang. Tevens trekt Sterk de bestaande kademuur.

De kade wordt verbreed om ruimte te maken voor extra kruispunten en aangepaste kruispunten. De nieuwe kademuur, waarvan momenteel reeds een groot deel is aangebracht, bestaat uit een lange combiwand. Vanwege de bereikbaarheid plaatst Sterk de buizen en damwanden vanaf het water. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een koppelponton. Ook de aanvoer van de buizen gebeurt via het water.

Daarnaast komt er op het kruispunt Leeghwaterplein/Slachthuisstraat een 160 meter lange onderdoorgang om het verkeer onder een trambaan door te leiden. Ten behoeve hiervan plaatst sterk een damwandkuip en diverse compartimeringsschermen.

Momenteel wordt er vanuit Sterk met maar liefst drie stellingen gewerkt om zo de duur van eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Vanwege de strakke planning en de grote hoeveelheid partijen werkzaam op de bouwlocatie, is dit een uitdagend project te noemen. Het is voor Sterk dan ook prioriteit om er voor te zorgen dat alle werkzaamheden voortdurend zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Project details

  • Opdrachtgever: Combinatie Reconstructie Neherkade Besix/Dura Vermeer
  • Locatie: Den Haag
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 11-04-2014
  • Eind datum: 13-02-2015

Gebruikte technieken

Combiwanden, Design en construct, Hoogfrequent trillen/trekken, Waterwerk
Sterk - Combiwand Neherkade Den Haag

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Reconstructie Neherkade Besix/Dura Vermeer

Locatie

Den Haag

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

11-04-2014

Eind datum

13-02-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.