Omschrijving

In opdracht van Denys n.v. heeft Sterk Heiwerken opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Heiproef en proefbouwkuip. Om de haalbaarheid en het gedrag van diepe funderingselementen zoals stalen damplanken, buizen en combiwanden te kunnen bestuderen en inschatten voorziet de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 2 grootschalige proefcampagnes op 2 afzonderlijke sites.
Hiervoor zullen diversen funderingselementen tot 30 meter op verschillende manieren in veelal harde kleisoorten worden aangebracht en weer worden verwijderd. Tijdens dit proces zal er op alle mogelijke manieren gemonitord worden om later ook de resultaten in een rapport te kunnen presenteren.

Update:
Ondertussen heeft de heiproef aan het Albertkanaal plaatsgevonden. Dit heeft een schat aan data opgeleverd die nu onderzocht gaat worden. Hieronder een impressie van de werkzaamheden:

– Voorboren tot 30 meter
– Voorpoten buispalen met trilblok en naheien met IHC S-200
– Tussenplanken plaatsen

In 2014 word er nog een proefkuip aangebracht op een andere locatie.

Update Fase 2:
Ondertussen is het aanbrengen van de damwanden voor de proefkuip Noorkasteel ook gereed. De damwanden van meer dan 30 meter zijn trillend aangebracht waarna ze een aantal meters in een harde kleilaag geheid dienden te worden. Nu de proefkuip klaar is kan gestart worden met diverse proeven en metingen, met als doel het monitoren van het gedrag van de Boomse Klei tijdens ontgraving van de bouwkuip. Eind 2014 zal de proefbouwkuip weer worden verwijderd.

Tevens verscheen in de Media dat er groen licht gegeven is door de Vlaamse regering om de ring van Antwerpen nu echt tot 1 geheel te maken.

We houden u op de hoogte!

Project details

  • Opdrachtgever: Denys N.V.
  • Locatie: Antwerpen
  • Contractwaarde:
  • Start datum: 25-11-2013
  • Eind datum: 01-12-2014

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Combiwanden, Constructiewerk, Fluïderen, Heien buispalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Injectietechnieken, Speciale technieken, Verwijderen funderingspalen

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Denys N.V.

Locatie

Antwerpen

Contractwaarde

Start datum

25-11-2013

Eind datum

01-12-2014

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.