Omschrijving

In opdracht van Denys n.v. heeft Sterk Heiwerken opdracht gekregen voor het uitvoeren van een Heiproef en proefbouwkuip. Om de haalbaarheid en het gedrag van diepe funderingselementen zoals stalen damplanken, buizen en combiwanden te kunnen bestuderen en inschatten voorziet de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel 2 grootschalige proefcampagnes op 2 afzonderlijke sites.
Hiervoor zullen diversen funderingselementen tot 30 meter op verschillende manieren in veelal harde kleisoorten worden aangebracht en weer worden verwijderd. Tijdens dit proces zal er op alle mogelijke manieren gemonitord worden om later ook de resultaten in een rapport te kunnen presenteren.

Update:
Ondertussen heeft de heiproef aan het Albertkanaal plaatsgevonden. Dit heeft een schat aan data opgeleverd die nu onderzocht gaat worden. Hieronder een impressie van de werkzaamheden:

– Voorboren tot 30 meter
– Voorpoten buispalen met trilblok en naheien met IHC S-200
– Tussenplanken plaatsen

In 2014 word er nog een proefkuip aangebracht op een andere locatie.

Update Fase 2:
Ondertussen is het aanbrengen van de damwanden voor de proefkuip Noorkasteel ook gereed. De damwanden van meer dan 30 meter zijn trillend aangebracht waarna ze een aantal meters in een harde kleilaag geheid dienden te worden. Nu de proefkuip klaar is kan gestart worden met diverse proeven en metingen, met als doel het monitoren van het gedrag van de Boomse Klei tijdens ontgraving van de bouwkuip. Eind 2014 zal de proefbouwkuip weer worden verwijderd.

Tevens verscheen in de Media dat er groen licht gegeven is door de Vlaamse regering om de ring van Antwerpen nu echt tot 1 geheel te maken.

We houden u op de hoogte!

Project details

  • Opdrachtgever: Denys N.V.
  • Locatie: Antwerpen
  • Contractwaarde:
  • Start datum: 25-11-2013
  • Eind datum: 01-12-2014

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Afstempeling, Combiwanden, Constructiewerk, Fluïderen, Heien buispalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Injectietechnieken, Speciale technieken, Verwijderen funderingspalen