Omschrijving

Een werk aangenomen in combinatie met Aannemingsbedrijf G. van der Ven uit Brakel op basis van een alternatief na een openbare aanbestedingsprocedure. Het alternatief op een, conform het bestek voorgeschreven kistdamconstructie, bestaat uit een lage kade opgebouwd uit een stalen damwand met groutverankering en een hoge kade d.m.v. een onderheide betonnen keerwandconstructie. I.v.m. de beperkte afstand tussen hoge- en lage kade is een geïntegreerd ontwerp volledig door ons uitgewerkt conform een functioneel plan van eisen. De ruimte achter de kade is verder bouwrijp gemaakt voor verdere ontwikkeling van een appartementencomplex.

Project details

  • Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Waalfront (Bouwfonds/Gem. Nijmegen)
  • Locatie: Nijmegen
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 01-08-2011
  • Eind datum:

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Design en construct, Heien betonpalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Ontwikkelingsmaatschappij Waalfront (Bouwfonds/Gem. Nijmegen)

Locatie

Nijmegen

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

01-08-2011

Eind datum

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.