Omschrijving

Een werk aangenomen in combinatie met Aannemingsbedrijf G. van der Ven uit Brakel op basis van een alternatief na een openbare aanbestedingsprocedure. Het alternatief op een, conform het bestek voorgeschreven kistdamconstructie, bestaat uit een lage kade opgebouwd uit een stalen damwand met groutverankering en een hoge kade d.m.v. een onderheide betonnen keerwandconstructie. I.v.m. de beperkte afstand tussen hoge- en lage kade is een geïntegreerd ontwerp volledig door ons uitgewerkt conform een functioneel plan van eisen. De ruimte achter de kade is verder bouwrijp gemaakt voor verdere ontwikkeling van een appartementencomplex.

Project details

  • Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Waalfront (Bouwfonds/Gem. Nijmegen)
  • Locatie: Nijmegen
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 01-08-2011
  • Eind datum:

Gebruikte technieken

Constructiewerk, Design en construct, Heien betonpalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen