Spoortunnel Dive-Under Herfte Zwolle

Omschrijving

Gepubliceerd op 30-08-2020

Bij Zwolle en Herfte werkt ProPrail druk aan aanpassingen in het netwerk zodat er meer treinen tegelijk bij Zwolle aankomen of vertrekken. Vanuit Zwollle pakken zo’n 60 000 reizigers per dag de trein in één van de acht richtingen. Het is daarmee het tweede spoorknooppunt van Nederland. Daarom worden op diverse plekken sporen aangepast of bijgebouwd. Het meeste werk gebeurd bij de spoorkruising bij Herfte. Daar wordt onder meer een vrije spoorkruising gerealiseerd. Dit is een zogenaamde dive-under waardoor treinen elkaar boven- en onderlangs kunnen kruisen. Dit betekent dat de treinen naar Meppel en Emmen ieder hun ‘eigen’ spoor krijgen en hinderen treinen uit verschillende richtingen elkaar niet meer.

Lees meer

Opdrachtgever

Van Hattum en Blankevoort BV

Locatie

Zwolle

Contractwaarde

€ 1.000.000 +

Start datum

Eind datum

Sterk tekende voor het plaatsen van de damwanden voor de bouwkuip van de dive-under. Daarvoor plaatsten we ongeveer 1200 strekkende meter damwand. Het grootste deel, ongeveer 1km, werd hoogfrequent trillend aangebracht. Uit een risico-analyse kwam een gebied naar voren waar meer kans was op zettingen, voor dat deel is gekozen voor het trillingsvrij aanbrengen van de damwand middels drukken.

Aan de spoorzijde is gefluïdeerd. Deze techniek, waarbij onder hoge druk een kleine hoevelheid water aan de damwandpunt wordt toegevoegd, wordt vaak toegepast om de grondweerstand te verminderen in het geval van een zware grondslag. in dit geval werd het echter ingezet om zettingen zoveel mogelijk te voorkomen en de snelheid van het aanbrengen te verhogen.

De damwanden variëerden in lengte van 8,5 tot 21,5 meter. Voor dit werk zijn meerdere kranen ingezet. De ETEC, een hydraulische funderingsmachine, plaatste de damwanden tot 16 meter. Voor de langere planken werd een draadkraan ingezet. Het drukken van de damwand gebeurde met onze Woltman.

Verder voerde Sterk volledig in eigen beheer het laswerk aan de gording en ankerstoelen uit. Het laswerk moest aan strenge eisen voldoen en viel onder Executieklasse III. De op één na hoogste klasse.

De goede open samenwerking met aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft er toe geleid dat we nog drie andere kunstwerken hebben mogen maken met wellicht nog een aantal in het verschiet.

Sterk - Onderdoorgang Lemelerveld

Onderdoorgangen N348 Lemelerveld

Omschrijving

Gepubliceerd: 11 december 2018

In opdracht van BAM Infra Regionaal werken we mee aan de onderdoorgangen van de N348 in Lemelerveld. De BAM voert groot onderhoud uit aan de N348 en de viaducten. Er gebeuren veel ongelukken op de weg en de maatregelen moeten de verkeersveiligheid bevorderen. Als onderdeel daarvan werden er twee nieuwe tunnels ingereden welke het mogelijk moeten maken voor lokaal verkeer de N348 veilig te kruisen. Deze zijn inmiddels beiden ingereden, waarvan er één ter hoogte van de Dalmsholterdijk welke in week 38 is gerealiseerd en één nabij de Oude Twentseweg welke eerder dit jaar in week 24 is gerealiseerd. Verder wordt de nieuwe kruising Lemelerveld Noord gerealiseerd en wordt de bestaande kruising bij Lemelerveld Centrum grotendeels afgesloten.

Lees meer

Opdrachtgever

BAM Infra Regionaal

Locatie

Lemelerveld

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

augustus 2018

Eind datum

december 2018

Nu beide onderdoorgangen door ons zijn gerealiseerd is BAM druk doende met het ontwerp voor de folieconstructies die aan beide zijden van de twee tunnels worden gemaakt. Om de folie waterdicht op de reeds geplaatste bouwkuip aan te kunnen sluiten zullen er nog 4 bouwkuipen van ca. 4x50m door Sterk worden gerealiseerd, waarin BAM de betonnnen klembalk kan gaan bouwen. Deze bouwkuip zal door ons voorzien worden van stempeling. Wanneer de folie op de klembalk is bevestigd zullen de toeritten buiten deze bouwkuip in de natte worden ontgraven door BAM, waarna één damwandscherm moet worden getrokken of afgebrand. Vervolgens kan de folie over het water worden getrokken waarna deze wordt afgezonken op het niveau wat is ontgraven. De folie wordt geballast met zand (om de opwaartse druk van het grondwater tegenstand te bieden). Zo moet er na het afpompen van het water een weidse toerit ontstaan welke goed in het landschap past.

Westelijke invalsweg Leeuwarden

Omschrijving

Gepubliceerd: 4 januari 2018

De Westelijk invalsweg bij Leeuwarden is in december 2014 al in gebruik genomen. Vanaf toen was het mogelijk om vanaf de Haak om Leeuwarden via de Westelijke invalsweg de stad in en uit te komen. Het tweede deel hiervan (de aansluiting op het Stephensonviaduct) moest echter nog worden afgerond.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

DVJ Infra en Milieu BV

Locatie

Leeuwarden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

mei 2017

Eind datum

september 2017

In opdracht van aannemer DVJ plaatste Sterk begin 2017 al een combiwand en een damwandscherm dat diende als tijdelijke grondkering voor de bijbehorende nieuwe fietstunnel. Naast het damwandwerk plaatsten we ook flink wat heipalen. Tijdens de bouwvak heeft de opdrachtgever de fietstunnel grotendeels klaargemaakt. Zo kon Sterk na de vakantie verder met het trekken en opnieuw plaatsen van de damwanden. Dat ging als volgt: De damwanden die in een eerdere fase werden ingezet als tijdelijke grondkering bij de bouw van de fietstunnel werden in week 35 weer verwijderd. Vervolgens zijn deze planken opnieuw (in)gezet. Ditmaal als definitieve grondkering voor de inritten van de tunnel.

In verband met een rijbaanafzetting op de binnenring van Leeuwarden werd er gekozen om de damwanden in de nacht aan te brengen. Zo zou het verkeer er de minste hinder van ondervinden. Maar de gemeente ging een stapje verder! Om de overlast nog verder te beperken, kon een deel van de omwonenden op kosten van de gemeente Leeuwarden de nacht in een hotel doorbrengen. In week 37 heeft De Vries Titan nog 26 groutankers aangebracht met een lengte van circa 20 meter. Eind 2017 zijn de werkzaamheden aan de Westelijke invalsweg afgerond.

Sterk - Damwand plaatsen Rotterdamsebaan

Rotterdamsebaan

Omschrijving

De Rotterdamsebaan is een mega project waarbij er een nieuwe weg van ongeveer 4 kilometer gerealiseerd wordt. Hiervan komt ca. 1.8 kilometer onder de grond. De weg leidt van knooppunt Ypenburg tot in de binnenstad van Den Haag. Hiermee wordt een verbinding gevormd tussen het rijkswegennet (A4/A13) en de centrumring.

Lees meer

Opdrachtgever

Combinatie Rotterdamsebaan

Locatie

Den Haag

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

01-01-2017

Eind datum

16-10-2017

De Rotterdamsebaan loopt onder de Laan van Hoornwijck, de verbindingsboog A13 en de A4 door. Sterk is vrijwel volledig verantwoordelijk voor het aanbrengen van de benodigde damwandconstructies.

Zo plaatsten we de lange damwand bij de toerit Vlietzone (de plek waar de tunnelboormachine van start zal gaan en de toerit Binckhorst (dit wordt de ontvangstschacht).

Ook bij knooppunt Ypenburg, waar in totaal acht bouwkuipen worden gerealiseerd hebben we er reeds een aantal geplaatst. Al deze acht kuipen worden uiteindelijk op elkaar aangesloten. Tevens worden een aantal kuipen in een buitendienststelling aangebracht. In de ‘bak’ die zo ontstaat en onder de bestaande wegen doorloopt, wordt de nieuwe weg aangelegd.

Er is in 2014 al gestart met de eerste werkzaamheden. Toen is begonnen met het verleggen van kabels en leidingen en het opnieuw inrichten van een aantal wegen in de Binckhorst. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2020 de eerste auto’s door de tunnel kunnen rijden die de Victory Boogie Woogietunnel (naar een schilderij van Piet Mondriaan) zal gaan heten.

Deze video van de gemeente Den Haag geeft de werkzaamheden mooi weer.

N31 Harlingen Buizen Lossen

N31 Harlingen

Omschrijving

Gepubliceerd: 21 juli 2016

Het project
Voor het project de N31 te Harlingen heeft Sterk verscheidene werkzaamheden uitgevoerd. De N31 krijgt twee keer zoveel rijstroken en wordt over een lengte van twee kilometer verdiept aangelegd. Onder het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct aangelegd en er komen vijf viaducten.

Damwandkuip
Voor het aquaduct plaatsten we aan de noordzijde een damwandkuip van circa 50 bij 27 meter. Ook plaatsten we de damwand voor een deel van de zuidzijde. Het overige deel van die kuip werd door Ballast Nedam geplaatst.

Lees meer

Opdrachtgever

Ballast Nedam

Locatie

Harlingen

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

02-02-2016

Eind datum

12-12-2016

Prefab Maatwerk
De kuipen worden voorzien van een stevige afstempeling. Al deze stempelraamconstructies zijn in de lashal van Sterk Metaal geprefabriceerd. Dit gebeurt omdat de eisen voor wat betreft het maken van deze constructies erg streng zijn. Zo zijn ze allemaal gemaakt conform het recentelijk behaalde EN 1090-1 certificaat en zijn ze uitgevoerd in executieklasse II.

Na afronding worden de grote constructies vrijwel in hun geheel in de bouwkuip aangebracht. Momenteel zijn er drie aangebracht. De vierde wordt 27 juli geplaatst.

Tijdelijke hulpbrug
Ook maakte Sterk diverse ondersteuningen voor twee tijdelijke hulpbruggen naast twee oude viaducten. Aan de Kimswerderweg plaatsen we twee damwand steunpunten. De geplaatste damwanden zijn maar liefst 34 meter lang. Daar kwamen nog eens drie tussensteunpunten bestaande uit 27 meter lange buispalen bij. Aan de Grensweg ging het om twee damwandschermen en één tussensteunpunt.

De afronding van het werk staat gepland voor eind 2017. Hier vindt u meer informatie over het project. Ook is er een Facebook pagina met veel foto’s en informatie.

Onderdoorgang Halderberge

Omschrijving

In het weekend van 13 en 14 september 2014 voerden we in Oudenbosch een Sterk staaltje funderingswerkzaamheden uit. In een enkele dag plaatste Sterk de boxpalen en damwandplanken voor een draagconstructie van een nieuw tunneldek. Om de enorm krappe deadline te halen werd er met maar liefst vier stellingen gewerkt.

In Oudenbosch wordt tot juni 2016 gewerkt aan de aanleg van een rondweg. Onderdeel van deze rondweg is een spooronderdoorgang tussen Lage Zwaluwe en Roosendaal. Voor deze constructie moest het tunneldek worden geplaatst. De werkzaamheden betekenden een onderbreking van het spoorverkeer. Waar dergelijke werkzaamheden normaliter in twee fases (en dus twee buitendienststellingen) worden uitgevoerd, bestond bij de opdrachtgever de wens om de werkzaamheden in een enkele buitendienststelling te voltooien. Zo zou het treinverkeer veel minder hinder ondervinden. En dus werd in slechts één weekend het spoor gedemonteerd, het grondwerk verricht, de stalen damwandconstructie gezet en het tunneldek geplaatst. Vervolgens kon het spoor weer worden opgebouwd.

Door een knappe planning, hard werken en goede communicatie ging op vrijdagnacht de buitendienststelling in en konden de treinen op maandagochtend gewoon weer rijden!

Project details

  • Opdrachtgever: Strabag
  • Locatie: Oudenbosch
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 13-09-2014
  • Eind datum: 14-06-2015

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Strabag

Locatie

Oudenbosch

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

13-09-2014

Eind datum

14-06-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Spooronderdoorgangen Feanwalden – Hurdegaryp

Omschrijving

In opdracht van Max Bögl Nederland b.v. plaatst Sterk Heiwerken de tijdelijke stalen damwanden ten behoeve van de bouw van twee spooronderdoorgangen. Deze doorgangen liggen in de lijn Leeuwarden-Groningen en zijn onderdeel van het project “De Centrale As” Dokkum-Bergum.

De damwandconstructie heeft zowel een grondkerende als waterkerende functie en wordt aangebracht middels hoogfrequent trillen. Er wordt gewerkt in combinatie met een folieconstructie. Meer informatie over dit project vindt u hier: http://www.decentraleas.nl/

Project details

  • Opdrachtgever: Max Bogl Nederland B.V.
  • Locatie: Veenwouden / Hurdegarijp
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 11-03-2014
  • Eind datum: 01-12-2015

Gebruikte technieken

(Voor)Boren, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Max Bogl Nederland B.V.

Locatie

Veenwouden / Hurdegarijp

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

11-03-2014

Eind datum

01-12-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.