Omschrijving

Gepubliceerd: 4 januari 2018

De Westelijk invalsweg bij Leeuwarden is in december 2014 al in gebruik genomen. Vanaf toen was het mogelijk om vanaf de Haak om Leeuwarden via de Westelijke invalsweg de stad in en uit te komen. Het tweede deel hiervan (de aansluiting op het Stephensonviaduct) moest echter nog worden afgerond.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

DVJ Infra en Milieu BV

Locatie

Leeuwarden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

mei 2017

Eind datum

september 2017

In opdracht van aannemer DVJ plaatste Sterk begin 2017 al een combiwand en een damwandscherm dat diende als tijdelijke grondkering voor de bijbehorende nieuwe fietstunnel. Naast het damwandwerk plaatsten we ook flink wat heipalen. Tijdens de bouwvak heeft de opdrachtgever de fietstunnel grotendeels klaargemaakt. Zo kon Sterk na de vakantie verder met het trekken en opnieuw plaatsen van de damwanden. Dat ging als volgt: De damwanden die in een eerdere fase werden ingezet als tijdelijke grondkering bij de bouw van de fietstunnel werden in week 35 weer verwijderd. Vervolgens zijn deze planken opnieuw (in)gezet. Ditmaal als definitieve grondkering voor de inritten van de tunnel.

In verband met een rijbaanafzetting op de binnenring van Leeuwarden werd er gekozen om de damwanden in de nacht aan te brengen. Zo zou het verkeer er de minste hinder van ondervinden. Maar de gemeente ging een stapje verder! Om de overlast nog verder te beperken, kon een deel van de omwonenden op kosten van de gemeente Leeuwarden de nacht in een hotel doorbrengen. In week 37 heeft De Vries Titan nog 26 groutankers aangebracht met een lengte van circa 20 meter. Eind 2017 zijn de werkzaamheden aan de Westelijke invalsweg afgerond.