Koning Willem Alexander opent nieuwe Johan Frisosluis

Een prachtig werk om trots op te zijn!

Donderdag 8 mei opende niemand minder dan Koning Willem Alexander de nieuwe Johan Frisosluis te Stavoren. Na een feestelijk programma vol muziek en theater (en dat allemaal vanaf twee pontons) kreeg hij de symbolische sleutel overhandigd welke, hoe kan het ook anders, vervolgens de mast werd in gehesen. Dit alles onder het toeziend oog van de vele toeschouwers en media die op het evenement waren afgekomen.

Centraal stond een theaterstuk waarbij een dochter haar conservatieve vader probeert te overtuigen van het nut van de nieuwe sluis en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Beiden aan een zijde van het water brachten zij al zingend en dansend hun argumenten ten gehore. Of de dochter het argument daadwerkelijk gewonnen heeft is niet duidelijk: De oude baas werd namelijk, onder rijkelijk gelach van de toeschouwers, met ponton en al uit de haven gehesen.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

De nieuwe sluiskolk ligt pal naast de vaak overbelaste bestaande Johan Frisosluis. Het ontlasten van deze sluis voor het huidige watersportverkeer is dan ook een van de redenen voor de realisatie van dit werk. Het is een natuurvriendelijke en ‘groene’ sluis die 100 procent energieneutraal is dankzij zonnepanelen op het dak van het bedieningsgebouw en op de carport nabij het bouwwerk. Verder bestaat de sluis uit een natuurlijke groene kolk met riet en een grastalud. Met de realisatie van dit werk rondt de provincie Friesland een van de laatste onderdelen van het Friese Merenproject af.

Niet alleen voor de provincie was het een bijzonder project. Ook voor Sterk, verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van een groot aantal onderdelen van dit sluiscomplex, was het een uniek werk.

Ten behoeve van de realisatie van de sluis plaatste Sterk twee tijdelijke bouwkuipen voor de sluishoofden. Tevens werden er damwanden geplaatst voor de kwelschermen en een verankerde kistdamconstructie voor de primaire waterkering. Ook alle wachtplaatsen, geleidewerken en remmingswerken zowel in de sluis als in de buitenhavens zijn door Sterk gerealiseerd. Hierbij werd een groot deel van de werkzaamheden vanaf pontons uitgevoerd. Een prachtig werk om trots op te zijn!