Geslaagd! ISO 9001 en VCA** herhalingsaudit

Nadat we begin juni al een succesvolle opvolgaudit hadden voor de EN 1090 slaagden we onlangs ook voor de herhalingsaudit voor de VCA**- en ISO 9001:2015-certificering. Ook de opvolgaudit voor de CO2-prestatieladder is goed doorlopen.

VCA & ISO Certificaten

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De ISO 9001:2015 is de opvolger van ISO 9001-norm uit 2008 en legt naast het vastleggen en goed gebruik maken van je bedrijfsprocessen onder andere meer nadruk op risicogericht denken, risicomanagement, regievoering over processen en doelstellingen als pijlers voor verbeteringen. Zo wordt je als bedrijf nog meer gedwongen om jezelf een spiegel voor te houden. Een positieve ontwikkeling als je het ons vraagt. De wijzigingen in de norm maakten de audit wat spannender dan normaal maar het bleek dat we het voor het overgrote deel uitstekend voor elkaar hebben.

DE VGM Checklist voor Aannemers (VCA) is een standaard voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Een structurele, systematisch aanpak van veiligheid op de werkvloer. Ook hier zijn we wederom voor gecertificeerd al was er wel sprake van een paar aandachtspunten. Zo waren er bij het beheer en de keuring van arbeidsmiddelen toch een paar dingen aan de aandacht ontglipt. Dit herinnert ons eraan dat onze aandacht op het gebied veiligheid niet verslappen mag. Laten we hier gezamenlijk scherp op blijven. We zijn natuurlijk direct aan de slag gegaan met de opmerkingen van de auditeur.

Laten we echter niet vergeten dat het meeste gewoon heel erg goed gaat! Allemaal ontzettend bedankt voor jullie inspanning en bijdrage!