Inloopavond Dijkverbetering Diefdijklinie

Waterschap Rivierenland

Deze week was er een inloopavond voor bewoners in de nabijheid van de Diefdijklinie. Tijdens de avond konden ze met hun vragen, opmerkingen en soms ook zorgen terecht bij de verschillende betrokken partijen die meewerken aan de dijkverbetering. Voor dit werk plaatst Sterk op verschillende locaties in het tracé damwandconstructies.

Op de avond konden de mensen bij aannemerscombinatie Sterk Heiwerken en G. van der Ven terecht voor uitleg over het project. Daarnaast liet Sterk graag zien met welk materieel de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Voor de bewoners bleek het fijn om een beeld te kunnen vormen over wat er komt kijken bij het plaatsen van damwanden. Veel vragen gingen over het trillend of drukkend aanbrengen van de damwanden, de verschillen hiertussen en de beweegredenen om voor het een of het ander te kiezen

Ook Waterschap Rivierenland en adviseurs van Movares – Prosperus waren aanwezig om tekst en uitleg te geven over de verschillende werkzaamheden, het tracé, de planning en de monitoring van trillingen.

De Diefdijklinie is een waterkering die de scheiding vormt tussen de dijkringgebieden van de Betuwe en Tieler- en Culemborgerwaarden enerzijds met de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden anderzijds. De dijk voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnormen en worden daarom werkzaamheden uitgevoerd die de dijk stabieler en veiliger maken.

Het plaatsen van de eerste damwandplanken staat gepland voor 5 januari 2015. Het tracé is 23 kilometerlang en hiervan voldoet ruim 8 kilometer niet aan de veiligheidsnorm. Naast maatregelen als klei-ingravingen en grondbermen wordt er ongeveer 900 meter damwand aangebracht om de Diefdijklinie te verbeteren.

Op deze site van Waterschap Rivierenland vindt u meer informatie over het project. Daarnaast is er een website aangemaakt voor het project. Die bezoekt u hier: www.diefdijklinie.nl