Gunning Dijkversterking Eemskanaalkade

Dijkverbetering Eemskanaalkade

Onlangs heeft Sterk Heiwerken wederom een prachtig project aangenomen. Het gaat om het werk “Dijkverbetering Eemskanaalkade dijkvak 2.” In opdracht van Waterschap Noorderzijlvest gaat Sterk ter hoogte van Garmerwolde over een traject van vijf en een halve kilometer damwanden aanbrengen om de dijk te verstevigen.

De damwanden worden geplaatst op plekken waar de dijk niet kan worden verbreed (door bijvoorbeeld een sloot die niet kan worden verplaatst). Naast het verstevigen van de dijk moeten de damwanden ook aardbevingsbestendig zijn.

eemskanaalkade

Om de trillingen te kunnen monitoren worden er aan woningen binnen een afstand van 125 meter van het werk trillingsmeters geplaatst.

Overige werkzaamheden zijn het verwijderen van de bestaande beschoeiing, het leveren en aanbrengen van meer dan duizend schroefinjectieankers en het maken van aansluitingen op bestaande damwanden ter plaatse van zinkerconstructies. Ook moeten er uitklimvoorzieningen en twee wilduittredeplaatsen gemaakt worden.

In 2019 moet de gehele noordelijke kade van het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl op orde zijn. Dit houdt in dat de dijk dan voldoet aan de nieuwste veiligheidsnorm en ook aardbevingsbestendig is.