EN 1090-1 Certificaat voor Sterk Metaal

Onlangs haalde Sterk Metaal het EN 1090-1 certificaat binnen. Een belangrijke stap vooruit om aan de immer groeiende (kwaliteits)eisen voor het fabriceren van staalconstructies te voldoen.

De EN 1090-1 certificering regelt de CE-markering voor constructieve staal- en aluminium producten die worden toegepast als bouwproduct. Eén van de belangrijkste onderdelen van de EN 1090-1 is de zogeheten FPC. Dit staat voor ‘Factory Production Control.’ Oftewel: fabrieksproductiebeheersing.

Met de FPC waarborgt de fabrikant de kwaliteit van zijn producten. Het is een soort kwaliteitssysteem volgens ISO 9001, maar dan uitgebreider ten aanzien van de technische eisen (bijvoorbeeld procescontroles volgens EN 1090-2 en EN-ISO 3834) en minder uitgebreid op andere gebieden zoals bijvoorbeeld klanttevredenheid. Het FPC-systeem van een fabrikant moet door een zogenaamde ‘aangemelde instelling’ (in lasjargon: ‘nobo’) worden gecertificeerd. Bij Sterk is er voor gekozen dit FPC-handboek op te nemen als onderdeel van het huidige ISO-9001 handboek.

De EN 1090-1 verwijst voor de technische eisen naar de EN 1090-2 (Technische eisen voor staalconstructies). Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen vier uitvoeringsklassen, ofwel EXC (execution classes), namelijk EXC1 tot en met EXC4. De executieklasse is afhankelijk van de grootte van de gevolgen van het bezwijken van de staalconstructie. Hoe hoger de uitvoeringsklasse, hoe strenger de eisen. Klasse 1 geldt bijvoorbeeld voor een (niet al te grote) loods terwijl klasse 4 geldt voor een kerncentrale. Sterk is gecertificeerd om werken uit te voeren tot en met EXC 3. De EN 1090-2 geeft een overzicht van de verschillende eisen per uitvoeringsklasse. Onder andere bij het lassen bestaan er grote verschillen tussen de uitvoeringsklassen.

Steeds vaker wordt in bestekken/vraagspecifaties de vereiste executieklasse vermeld waarin een project uitgevoerd moet worden. Door ons FPC-systeem volgens EN 1090-2 kunnen wij goed inspelen op deze eisen en weten wij wat er van ons verwacht wordt en kunnen daar naar handelen. Op definitieve constructies kunnen wij door onze certificering een CE-markering afgeven. Wij vernemen echter dat er ook steeds vaker voor tijdelijke constructies een bepaalde executieklasse wordt vastgesteld. Er hoeft dan niet een CE-markering te worden afgegeven, maar het werk dient dan wel te worden uitgevoerd conform de eisen die in de EN 1090-2 worden gesteld.

Door onze lasmethodes en lassers te kwalificeren voor een brede range van materiaaldiktes, lasposities en staalkwaliteiten zijn wij in staat om aan de eisen voor de meest voorkomende constructies te voldoen. Door ons gecertificeerde productieproces voldoet ons laswerk aan hoge kwaliteitseisen en kan dit aangetoond worden door middel van uitgebreide kwaliteitsdocumentatie van het fabricageproces van een constructie al dan niet voorzien van een CE-markering. Zo maakten we onlangs al een mooie prefab stempelraamconstructie voor de N31 in Harlingen in executieklasse 2 conform de EN 1090-1 markering.