Damwandbezwijkproef in Eemdijk

Een interessante full-scale proef in ‘de achtertuin’ van Sterk: In het nabijgelegen Eemdijk werd onlangs de eerste van twee testdijken onder gecontroleerde omstandigheden tot bezwijken gebracht.

In Eemdijk naast de Eem zijn er het afgelopen half jaar twee zestig meter lange dijken aangebracht in een ringformatie. Hierbij wordt aan één zijde damwand aangebracht (de blauwe dijk) en aan de andere zijde juist niet (de groene dijk). Eind januari werd de groene dijk getest. In maart is de blauwe dijk aan de beurt.

Groen en blauw
In januari werd, onder zorgvuldige monitoring, begonnen met het voorzichtig doen stijgen van het waterpeil aan de binnenkant van de groene dijk. Het waterpeil werd iedere zes uur 25 centimeter verhoogd totdat de dijk op 30 januari bezweek. Door het laten bezwijken van deze dijk hebben de onderzoekers een soort van nulmeting. In maart is de beurt aan de blauwe dijk waarna de resultaten kunnen worden vergeleken. Het doel is meer inzicht te krijgen in het vervormingsgedrag en de sterkte van een dijkconstructie met damwand.

Sterk - Damwandproef Eemdijk

Doel
Op basis van deze testen willen de onderzoekers bijdragen aan een algemene ontwerpsystematiek voor het toepassen van damwand voor het versterken van dijken. De methodiek die momenteel namelijk wordt toegepast is opgesteld voor enkele projectlocaties. Door het uitvoeren van een damwandproef kan gecontroleerd worden of deze systematiek ook toepasbaar is op andere locaties en of de huidige rekenmodellen overeenkomen met de situatie in de praktijk.

POT
Er wordt verder ook nog een POT (Push Over Test) uitgevoerd welke gericht is op de sterkte van de onderdelen van de damwandplanken. In deze test worden verschillende damwandconfiguraties van een of meerdere meervoudige damwandplanken via een trekbelasting op de kop omver getrokken. Ook hierbij word natuurlijk uitgebreid gemonitord.

Het bouwterrein van de proef ligt aan de Maatweg in Eemdijk. Voor de blauwe dijk komt er een uitkijkpunt. Deze zal gereed zijn wanneer de proef start (maart). Meer informatie over dit interessante project vindt u hier.