Omschrijving

Gepubliceerd: 1 januari 2017

In Groningen zijn we in opdracht van Gebr. van Leeuwen bezig met het plaatsen van damwand voor maar liefst dertien zogeheten pers- en ontvangstkuipen. Deze kuipen worden geplaatst voor het aanbrengen van een riolering die wordt verplaatst vanwege de ombouw van de zuidelijke ringweg.

Rondom het Vrijheidsplein moeten diverse soorten kabels en leidingen, voor bijvoorbeeld water, gas en elektriciteit, worden omgelegd. Voor het aanbrengen van de nieuwe tracé’s wordt gebruikt gemaakt van verschillende technieken. Soms is een open ontgraving mogelijk maar vaak moet er een gestuurde boring*  of een doorpersing* worden toegepast.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Gebr. van Leeuwen Boringen b.v.

Locatie

Groningen

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

25-01-2017

Eind datum

12-12-2017

De pers- en ontvangstkuipen die Sterk plaatst, dienen om buizen van de ene naar de andere kuip te persen/boren. Door dit proces te herhalen en telkens nieuwe buiselementen aan te koppelen ontstaat het nieuwe riooltracé. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van een tijdelijke bovengrondse riolering welke op de foto’s goed te zien is.

Alle kuipen worden door Sterk voorzien van een afstempeling. Voor een enkele kuip wordt zelfs een dubbellaags stempelraam toegepast welke op ongeveer zes en een halve meter onder het maaiveld komt te liggen.

Een uitdaging bij dit project is de zeer beperkte werkruimte. Om een continue doorstroming van het verkeer te garanderen moet iedere centimeter worden benut. In de voorbereiding moest dus goed gekeken worden naar de plaatsing van al het materiaal. Zo is op één van de foto’s goed te zien hoe onze kraan binnen een afgezette ruimte een damwandkuip aanbrengt. Ook worden er verkeersregelaars ingezet om alles in goede banen te leiden.

Wilt u meer informatie over dit project? Kijk dan eens op www.aanpakringzuid.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

*Doorpersing
Bij een doorpersing wordt een leiding horizontaal onder de grond doorgedrukt. Hierbij worden eerst twee bouwkuipen gerealiseerd. Vanuit de ene bouwkuip wordt de boorkop onder druk naar de andere bouwkuip gedrukt.

*Gestuurde Boring
Bij een gestuurde boring wordt een buis of leiding onder de grond doorgetrokken, vanaf een beginpunt naar een eindpunt.