Omschrijving

Sterk bracht in opdracht van Dura Vermeer een tweetal damwandkuipen aan. Het gaat om twee kuipen voor twee stuks ongelijke kruisingen welke gerealiseerd worden in het kader van de nieuwe verbindingsweg van Houten met de A12.

De nieuwe verbindingsweg is een tweede aansluiting van Houten op het rijkswegennet en wordt gemaakt om de dagelijkse fileproblematiek in en rondom Houten te verminderen.

In totaal plaatste Sterk circa 950 meter aan stalen damwand welke ongeveer evenredig is verdeeld over beide kuipen. Echter, de ene kuip werd uitgevoerd met behulp van een verankering terwijl de andere kuip een stempelraamconstructies kreeg. Daarnaast werd de grootste kuip volledig uitgevoerd met slotverklikkers om zo te kunnen monitoren of de planken tijdens het zetten netjes in het slot zijn gebleven.

Het grootste deel van de damwandconstructie is tijdelijk en wordt naar verwachting dit najaar weer verwijderd. Slechts een kopscherm blijft definitief achter.

Project details

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer
  • Locatie: Houten
  • Contractwaarde: € 0 - 50.000
  • Start datum: 16-02-2014
  • Eind datum: n.v.t.

Gebruikte technieken

Afstempeling, Hoogfrequent trillen/trekken, Verankeringen