Omschrijving

Sinds eind 2012 hebben wij in uitvoering in opdracht van Bouwbedrijf Salverda het aanbrengen van een damwandkuip incl. waterglasinjectie en bemaling t.b.v. de aanleg “tunnel de Boxem” welke een onderdeel vormt van de verbindingsweg tussen Zwolle en Hattum om de wijk Wezenlanden heen. De kuip bestaat uit 3 compartimenten. Een pompkelder met onderwaterbeton en twee kuipen voorzien van afdichting in diepe gronlagen d.m.v. waterglasinjectie. De kuipen zijn voorzien van een twee stempelramen die gefaseerd zijn aangebracht. Momenteel is Salverda bezig met het voltooien van het betonwerk, waarna in het begin van 2014 de laatste stempeling kan worden verwijderd en de damwanden getrokken. De kuipen incl. stempeling zijn in eigen beheer gedimensioneerd en berekend. De bemaling en waterglasinjectie zijn in onderaanneming van Sterk uitgevoerd door Luinstra bemaling en watermanagement.

Project details

  • Opdrachtgever: Bouwbedrijf Salverda B.V.
  • Locatie: Zwolle
  • Contractwaarde: € 1.000.000 +
  • Start datum: 29-11-2012
  • Eind datum: n.v.t.

Gebruikte technieken

Afstempeling, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken