Omschrijving

Project Plan Beethoven te Amsterdam
Begin maart zijn Dura Vermeer Bouw Hengelo bv en Dura Vermeer Bouw Midden West bv gestart met het inrichten van de bouwplaats voor de realisatie van een tweetal kantoorcomplexen voor AkzoNobel en Stibbe. Met de bij elkaar circa 30.000 m2 aan kantoorruimte voor de huurders zijn de bouwactiviteiten aan de Zuidas, die de afgelopen jaren op een laag pitje stonden, weer op gang gekomen. Het nieuwe hoofdkantoor van AkzoNobel omvat bijna 13.500 m2 kantoorruimte en zo’n 3.000 m2 aan plintvoorzieningen. Het gebouw is ontworpen door architect Group A. Het nieuwe hoofdkantoor van advocatenkantoor Stibbe, dat is ontworpen door de gerenommeerde architect Jo Coenen omvat 14.400 m2 kantoorruimte.

Een nieuw hoofdkantoor voor AkzoNobel en Stibbe
De ontwikkelaar van het nieuwe hoofdkantoor van AkzoNobel en Stibbe is Dura Vermeer Vastgoed.
Het gebouw wordt geflankeerd door RAI, World Trade Center, Beatrixpark en de ringweg A10. Er wordt een tweetal kantoren gerealiseerd die de functionaliteit en de uitstraling krijgen die beide huurders wensen. Onder beide kantoorpanden bevindt zich een parkeergarage die ruimte biedt aan totaal circa 200 auto’s. Naast de kantoorruimte komt er in de nieuwbouw van AkzoNobel een publieke plaza ten behoeve van de AkzoNobel Art Foundation.

Voor het nieuwe hoofdkantoor hebben AkzoNobel, Stibbe en bouwer Dura Vermeer de ambitie om het BREEAM Excellent certificaat te verkrijgen. Belangrijke en zichtbare aspecten die bijdragen aan het behalen van dit certificaat zijn onder andere de PV cellen op het dak, een WKO-installatie, de nabijheid van het NS Station Amsterdam-Zuid en de gevel. De gevel wordt namelijk uitgevoerd als dubbele klimaatgevel, waarbij zomers de warme lucht tussen de binnenste en buitenste huid van het gebouw wordt weg geventileerd om opwarming van de binnenruimte tegen te gaan terwijl in de winter de ventilatie wordt afgesloten waardoor de stilstaande warme lucht juist helpt het gebouw te verwarmen. Bij de oplevering in 2015 zal een Breeam-NL Excellent-certificaat worden toegekend.

Beethoven is een integrale gebiedsontwikkeling van ING Real Estate. Het gebied verkrijgt een grote verscheidenheid aan stedelijke functies maar behoudt zijn uitgesproken groene karakter. Het aantal kantoorgebouwen blijft beperkt tot 3 om veel ruimte te laten voor cultuur, wonen, maatschappelijke functies, winkelen en uitgaan. In het gebied zijn/worden onder meer het designmuseum Platform 21, nieuwbouw voor het Nicolaas Lyceum en 200 appartementen gerealiseerd.

Uitvoering in 2 fasen
De werkzaamheden voor de bouwplaats en de parkeergarage zijn in verband met een grote hoeveelheid kabels, leidingen en de aanwezigheid van een traforuimte in twee opeenvolgende fasen ingedeeld, namelijk fase zuid en fase noord. Tijdens de realisatie van de bouwkuip v fase zuid, zijn de kabels en leidingen omgelegd en is het trafostation van het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf verplaatst, waardoor locatie Noord is vrijgekomen voor het realiseren van de bouwkuip. Beiden fasen zijn verdeeld door een faseringsscherm die gesteund wordt door een brede steunberm (in de bouwkuip van fase noord).

Fase Zuid
Er wordt momenteel gewerkt aan het zuidelijke deel, waar het kantoorgebouw voor AkzoNobel wordt gerealiseerd. Eind maart, begin april zijn de stalen damwanden in de Amsterdamse bodem getrild. Aansluitend zijn de benodigde groutinjectieankers vervaardigd en zijn de benodigde ankergordingen en ankerstoelen door lassers vakkundig door middel van lasverbindingen aan de stalen damwandplanken bevestigd. Vervolgens is de bouwkuip ontgraven en zijn de funderingspalen (vibropalen) gemaakt. In verband met de schoolexamens op het nabijgelegen Sint Nicolaas Lyceum zijn er in de periode van 13 t/m 29 mei geen funderingspalen aangebracht.
Het graafwerk binnen de bouwput en het leggen van de keldervloer en funderingswerken is zodanig gepland dat dit deel van de parkeergarage nog in de herfst het niveau van debegane grondvloer bereikt.

Fase Noord
Na de zomervakantie is gestart met het tweede deel van de parkeergarage. Dit is de parkeergarage waar het kantoorgebouw voor Stibbe wordt gerealiseerd. Nadat de stalen damwand voor de bouwkuip in de bodem zijn getrild, zijn de stalen damwanden van het faseringsscherm tussen fase noord en zuid getrokken. Aansluitend zijn de groutinjectieankers vervaardigd en de benodigde ankergordingen en ankerstoelen aangebracht. Medio juni 2014 worden de stalen damwanden van zowel fase noord als fase zuid getrokken. In verband met de beperkte werkruimte (schoolplein) tussen het kantoor van Stibbe en het Sint Nicolaas Lyceum wordt een deel van de stalen damwand verwijderd door middel van een silentpiler. Daarnaast worden alle groutinjectieankers (vrije ankerlengte) verwijderd.

Cijfers en feiten
Fase Zuid

 • Afmeting bouwkuip: 65,00 x 90,00 m
 • 185,60 m1 AZ36-700, planklengte: 16,50 m (circa 520 ton) ten behoeve van de tijdelijke bouwkuip
 • 123,48 m1 AZ18, planklengte: 15,00 m (circa 219 ton) ten behoeve van het faseringsscherm
 • 18,20 m1 AZ36-700, planklengte: 16,50 m (circa 51 ton) die verloren achterblijft.
 • 34 stuks groutinjectieankers met een lengte variërend van 28,00 m tot 32,00 m.

Fase Noord

 • Afmeting bouwkuip: 45,00 x 90,00 m
 • 238,00 m1 AZ36-700, planklengte: variërend van 16,50 m tot 20,00 m (circa 710 ton) ten behoeve van de tijdelijke bouwkuip
 • 55 stuks groutinjectieankers met een lengte variërend van 25,00 m tot 34,00 m.

Project details

 • Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Hengelo
 • Locatie: Amsterdam
 • Contractwaarde: € 100.000
 • Start datum: 30-04-2013
 • Eind datum: 01-07-2014

Gebruikte technieken

Afstempeling, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch trekken, Verankeringen

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Dura Vermeer Bouw Hengelo

Locatie

Amsterdam

Contractwaarde

€ 100.000

Start datum

30-04-2013

Eind datum

01-07-2014

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.