Omschrijving

Voor de bouw van “De Brede HOED” maakte Sterk een damwandconstructie inclusief stempelraam.

Voor de damwandconstructie werd een deel trillingsarm en een deel trillingsvrij gezet. Dit in verband met het voorkomen van schade aan in de nabijheid gelegen bestaande belendingen (zo grensde er een brandweerkazerne direct aan het bouwterrein) en het minimaliseren van eventuele overlast.

Het combineren van zowel damwand trillen als drukken hield in dat er vanaf een vooraf vastgesteld punt is begonnen is met het intrillen van de stalen damwandplanken totdat een overschrijding van de vooraf vastgestelde trillingswaarde in de buurt kwam. Vanaf dat moment is er overgestapt op hydraulisch drukken.

De Brede HOED is een centrum waar iedereen terecht kan voor informatie, advies en hulp op het gebied van opvoeden, zorg en welzijn. Daarnaast telt het gebouw 35 woningen en een ondergrondse parkeergarage. Het gebouw is in januari 2014 officieel geopend.

Project details

  • Opdrachtgever: van Wijnen Lelystad B.V.
  • Locatie: Diemen
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 13-8-2012
  • Eind datum: 15-3-2013

Gebruikte technieken

Afstempeling, Fluïderen, Hoogfrequent trillen/trekken, Statisch drukken, Statisch trekken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

van Wijnen Lelystad B.V.

Locatie

Diemen

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

13-8-2012

Eind datum

15-3-2013

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.