Omschrijving

In opdracht van Dura Vermeer vervaardigd Sterk een tijdelijke damwandkuip en een uit damwand en groutinjectieankers bestaande kadeconstructie ten behoeve van nieuwbouwproject het Scheepsmakerskwartier.

De tijdelijke damwanden voor de kuip zijn deels trillend en deels drukkend aangebracht. De constructie fungeert als een bouwkuip voor de realisatie van de parkeerkelder van het nieuwbouwproject. Het betreft ongeveer 233 meter damwand welke later dit jaar weer worden getrokken.

Tevens is er circa 193 meter definitieve damwand aangebracht ten behoeve van de kademuur. Dit damwandscherm wordt voorzien van 39 groutinjectieankers welke geplaatst zullen worden door Jetmix.

De damwanden van de tijdelijke bouwkuip worden overigens voor het grootste deel verwijderd middels statisch trekken. Dit heeft te maken met het beïnvloedingsgebied van de groutinjectieankers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder saneringsomstandigheden.

Het Scheepsmakerskwartier wordt een luxe woongebied met een intieme binnenstadssfeer. Er verrijzen kadewoningen, appartementen en hof- en stadswoningen. De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor het tweede kwartaal van 2015.

Project details

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer
  • Locatie: Haarlem
  • Contractwaarde: € 0 - 50.000
  • Start datum: 25-03-2014
  • Eind datum: n.v.t.

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Statisch drukken, Statisch trekken