Omschrijving

In opdracht van Dura Vermeer vervaardigd Sterk een tijdelijke damwandkuip en een uit damwand en groutinjectieankers bestaande kadeconstructie ten behoeve van nieuwbouwproject het Scheepsmakerskwartier.

De tijdelijke damwanden voor de kuip zijn deels trillend en deels drukkend aangebracht. De constructie fungeert als een bouwkuip voor de realisatie van de parkeerkelder van het nieuwbouwproject. Het betreft ongeveer 233 meter damwand welke later dit jaar weer worden getrokken.

Tevens is er circa 193 meter definitieve damwand aangebracht ten behoeve van de kademuur. Dit damwandscherm wordt voorzien van 39 groutinjectieankers welke geplaatst zullen worden door Jetmix.

De damwanden van de tijdelijke bouwkuip worden overigens voor het grootste deel verwijderd middels statisch trekken. Dit heeft te maken met het beïnvloedingsgebied van de groutinjectieankers. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder saneringsomstandigheden.

Het Scheepsmakerskwartier wordt een luxe woongebied met een intieme binnenstadssfeer. Er verrijzen kadewoningen, appartementen en hof- en stadswoningen. De oplevering van de eerste woningen staat gepland voor het tweede kwartaal van 2015.

Project details

  • Opdrachtgever: Dura Vermeer
  • Locatie: Haarlem
  • Contractwaarde: € 0 - 50.000
  • Start datum: 25-03-2014
  • Eind datum: n.v.t.

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken, Saneringen, Statisch drukken, Statisch trekken

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Dura Vermeer

Locatie

Haarlem

Contractwaarde

€ 0 - 50.000

Start datum

25-03-2014

Eind datum

n.v.t.

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.