Omschrijving

Dat een opdrachtgever soms voor onverwachte tegenslagen komt te staan bewijst het werk aan de Doniaweg. Bij de open ontgraving van de bouwput bleek dat de taluds begonnen te schuiven. De boosdoeners waren twee onbekende waterputten waardoor er wellen in de bouwput ontstonden. Om verdere verschuivingen te voorkomen werd de hulp van Sterk ingeroepen. Samen met opdrachtgever Heijmans Civiel bedacht Sterk vervolgens een herstelplan.

Nog geen twee weken later (in de bouwvak) werd gestart met het aanbrengen van 2x 80 m1 vrijstaande damwand. De twee schermen, een aan de west- en een aan de oostzijde, moeten verdere afkalving van het talud voorkomen. De damwand, met een lengte van 10 meter, werd geplaatst door twee silent pilers.

Aan de Doniaweg wordt gewerkt aan een onderdoorgang. De tunnel, die inwoners van Walterswald/Wouterswoude en Damwald/Damwoude met elkaar moet verbinden, moet eind 2015 gereed zijn. Hoewel het project door de gebeurtenissen een lichte vertraging heeft opgelopen wordt in november/december gestart met het kunstwerk.

Project details

  • Opdrachtgever: Heijmans Civiel
  • Locatie: Damwoude
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 30-07-2014
  • Eind datum: 18-05-2015

Gebruikte technieken

(Voor)Boren

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Heijmans Civiel

Locatie

Damwoude

Contractwaarde

€ 50.000 - 250.000

Start datum

30-07-2014

Eind datum

18-05-2015

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.