Omschrijving

Dat een opdrachtgever soms voor onverwachte tegenslagen komt te staan bewijst het werk aan de Doniaweg. Bij de open ontgraving van de bouwput bleek dat de taluds begonnen te schuiven. De boosdoeners waren twee onbekende waterputten waardoor er wellen in de bouwput ontstonden. Om verdere verschuivingen te voorkomen werd de hulp van Sterk ingeroepen. Samen met opdrachtgever Heijmans Civiel bedacht Sterk vervolgens een herstelplan.

Nog geen twee weken later (in de bouwvak) werd gestart met het aanbrengen van 2x 80 m1 vrijstaande damwand. De twee schermen, een aan de west- en een aan de oostzijde, moeten verdere afkalving van het talud voorkomen. De damwand, met een lengte van 10 meter, werd geplaatst door twee silent pilers.

Aan de Doniaweg wordt gewerkt aan een onderdoorgang. De tunnel, die inwoners van Walterswald/Wouterswoude en Damwald/Damwoude met elkaar moet verbinden, moet eind 2015 gereed zijn. Hoewel het project door de gebeurtenissen een lichte vertraging heeft opgelopen wordt in november/december gestart met het kunstwerk.

Project details

  • Opdrachtgever: Heijmans Civiel
  • Locatie: Damwoude
  • Contractwaarde: € 50.000 - 250.000
  • Start datum: 30-07-2014
  • Eind datum: 18-05-2015

Gebruikte technieken

(Voor)Boren