Omschrijving

Het werk betreft de realisatie van een bouwput t.b.v. de nieuwbouw CJIB te Leeuwarden:

De werkzaamheden bestonden uit:
Het plaatsen en verwijderen van een met strengankers verankerde tijdelijke damwand t.b.v. de bouw installatiekelder en ter bescherming van een hogedruk gasleiding.
Het plaatsen van een definitieve damwandconstructie AZ 26 lg 22m1 verankerd d.m.v. strengankers.
Het ontgraven en aanvullen van de bouwput incl. afvoeren overtollige grond.
Het aanbrengen van een drainagelaag met horizontale bemaling en spanningsbemaling.
Aanbrengen vibro- en gewi-ankerpalen.
Monitoringswerkzaamheden zoals het uitvoeren van trillings- en deformatiemetingen, monitoren peilbuizen en waterkwaliteit.

Project details

  • Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst -ABT
  • Locatie: Leeuwarden
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1.000.000
  • Start datum: 05-10-2009
  • Eind datum: 01-10-2010

Gebruikte technieken

Afstempeling, Constructiewerk, Design en construct, Fluïderen, Heien buispalen, Hoogfrequent trillen/trekken, Speciale technieken, Verankeringen