Omschrijving

In Wilhelmshaven heeft Sterk Spezialtiefbau precies het soort specialistisch werkje uitgevoerd wat zo typerend is voor onze Duitse collega’s. In de hoek van de haven hebben we 3 amfibiehellingen gesloopt. Tot voor kort werden de hellingen gebruikt door de Duitse marine om amfibievoertuigen in het water te laten maar omdat de ruimte in de haven steeds beperkter wordt, werd besloten om dit gedeelte bij de haven te betrekken.

Om de sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren zijn er twee tijdelijke damwandschermen geplaatst die het te slopen gedeelte ontsluiten van de bestaande kade. Zo konden onder meer sloopwerkzaamheden zoals het verwijderen van dekwerk met basalt, trappen, damwanden en de daarbij behorende verankeringen uitgevoerd worden. Het ging al met al over een oppervlakte van 1800 m2 en er moest meer dan 2500 m3 aan grond worden afgevoerd. Ook moest er circa 3300 meter verankering, 250 m2 aan betontrappen en bolderfunderin¬gen, 46 stuks schoorpalen en ongeveer 2500 m2 damwand worden verwijderd.

Het was belangrijk om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Het verschil tussen ontgravingniveau en de hoogste waterstand was, in verband met het getij, toch al gauw zo’n 6 meter. Verder was het belangrijk om de grond schoon van puin en overige resten achter te laten omdat eind april, nadat de tijdelijke damwanden waren verwijderd, de plek van het sloopwerk met de inzet van een cutterzuiger tot min 10 meter is uitgebaggerd.

In de loop der tijd heeft Spezialtiefbau specialistisch sloopwerk zich behoorlijk eigen gemaakt en het is dan een klusje dat hun op het lijf is geschreven.

Project details

  • Opdrachtgever: Strabag Wasserbau GmbH
  • Locatie: Wilhelmshaven - Germany
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
  • Start datum: 18-01-2016
  • Eind datum: 04-05-2016

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken, Onderwater sloopwerk, Speciale technieken, Verwijderen funderingspalen
Wilhelmshaven Duitsland

Omschrijving

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Strabag Wasserbau GmbH

Locatie

Wilhelmshaven - Germany

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

18-01-2016

Eind datum

04-05-2016

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.