Omschrijving

In Wilhelmshaven heeft Sterk Spezialtiefbau precies het soort specialistisch werkje uitgevoerd wat zo typerend is voor onze Duitse collega’s. In de hoek van de haven hebben we 3 amfibiehellingen gesloopt. Tot voor kort werden de hellingen gebruikt door de Duitse marine om amfibievoertuigen in het water te laten maar omdat de ruimte in de haven steeds beperkter wordt, werd besloten om dit gedeelte bij de haven te betrekken.

Om de sloopwerkzaamheden uit te kunnen voeren zijn er twee tijdelijke damwandschermen geplaatst die het te slopen gedeelte ontsluiten van de bestaande kade. Zo konden onder meer sloopwerkzaamheden zoals het verwijderen van dekwerk met basalt, trappen, damwanden en de daarbij behorende verankeringen uitgevoerd worden. Het ging al met al over een oppervlakte van 1800 m2 en er moest meer dan 2500 m3 aan grond worden afgevoerd. Ook moest er circa 3300 meter verankering, 250 m2 aan betontrappen en bolderfunderin¬gen, 46 stuks schoorpalen en ongeveer 2500 m2 damwand worden verwijderd.

Het was belangrijk om de werkzaamheden in den droge uit te voeren. Het verschil tussen ontgravingniveau en de hoogste waterstand was, in verband met het getij, toch al gauw zo’n 6 meter. Verder was het belangrijk om de grond schoon van puin en overige resten achter te laten omdat eind april, nadat de tijdelijke damwanden waren verwijderd, de plek van het sloopwerk met de inzet van een cutterzuiger tot min 10 meter is uitgebaggerd.

In de loop der tijd heeft Spezialtiefbau specialistisch sloopwerk zich behoorlijk eigen gemaakt en het is dan een klusje dat hun op het lijf is geschreven.

Project details

  • Opdrachtgever: Strabag Wasserbau GmbH
  • Locatie: Wilhelmshaven - Germany
  • Contractwaarde: € 250.000 - 1000.000
  • Start datum: 18-01-2016
  • Eind datum: 04-05-2016

Gebruikte technieken

Hoogfrequent trillen/trekken, Onderwater sloopwerk, Speciale technieken, Verwijderen funderingspalen
Wilhelmshaven Duitsland