MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Door duurzame technieken toe te passen en te ontwikkelen willen wij invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun uitstoot. Bedrijven worden gestimuleerd CO2 te reduceren doordat een hogere trede op de ladder een fictieve korting (gunningvoordeel) oplevert in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het doel van de ladder is (1) bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen en (2) permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien (4) de verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. (bron: www.skao.nl)

Klik HIER voor het overzicht uitstoot CO2

Beleid
Ons beleid is erop gericht dat onze dagelijkse activiteiten op een zo milieuvriendelijke, effectieve, efficiënte, en economische wijze worden uitgevoerd. Hierbij geldt het uitgangspunt dat op elk moment kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en zijn verwachtingen.

Keteninitiatieven
Sterk heeft opdracht gegeven twee hydraulische kranen te laten bouwen die als vervanging dienen voor twee verouderde kranen. Bij het ontwerp van de kranen is gekeken naar de nieuwste systemen om zo te kunnen voldoen aan de meest recente geldende emissie-eisen. Bewust omgaan met CO2-uitstoot is een maatschappelijke kwestie en dit staat ook bij Sterk hoog op de agenda.

Binnen de bedrijfsvoering en bij projecten wordt gekeken naar mogelijke kostenbesparingen (energiebesparingen) en dat betekent dat bij de bouw van de machines ook rekening wordt gehouden met CO2-uitstoot en mogelijke brandstofbesparingen. Zo wordt er onder meer een start-stopsysteem opgenomen in het aggregaat van het trilblok, zodat het aggregaat van het trilblok alleen werkt bij gebruik. Bij de huidige kranen blijft het aggregaat altijd draaien, waardoor veel brandstof onnodig verbruikt wordt. Verder wordt de kraan uitgerust met twee motoren, een lichte motor alleen voor het gebruik van de systemen van de kraan zelf en een aparte motor voor de aansturing van het trilblok. Voor alle werkzaamheden waarbij het trilblok niet gebruikt wordt kan zo op de lichtere (en dus zuinigere) motor gedraaid worden. We hebben namelijk gemeten dat het aggregaat van het trilblok bij dit soort kranen slechts ongeveer voor de helft van de tijd gebruikt wordt.

Verder is Sterk bezig met een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van compleet nieuwe en innovatieve bouwmethoden. Eén van de geldende criteria hierbij is reductie van de belasting op het milieu (minder CO2-uitstoot door minder materiaalverbruik, minder inzet van materieel, et cetera).