MATERIEEL

Wij beschikken over een breed assortiment aan machines, inzetbaar voor een breed scala aan klussen. Zo bestaat ons kranenpark uit draadkranen,  hydraulische kranen en kranen met een makelaar. Verder beschikken we over een grote verscheidenheid aan trilblokken. Allen hoogfrequent en met een variabel moment. Ook beschikt Sterk over een eigen drukblok en door ons zelf ontwikkelde klemmen om houten en/of betonnen funderingspalen mee te trekken. De meeste machines zijn niet standaard, maar aangepast aan de wensen en eisen die ons werk met zich meebrengt. Soms is alleen aanpassen van een standaardmachine niet voldoende. Daarom hebben we een aantal machines helemaal zelf ontwikkeld.

Onderhoud
Bij zo’n groot assortiment aan materieel is onderhoud van wezenlijk belang, daarom steekt Sterk Heiwerken veel aandacht in het onderhouden van zijn machinepark. Jaarlijks worden de machines geïnspecteerd door onze technische dienst. Sterk betrekt zijn machinisten intensief bij de onderhoudscyclussen omdat zij de machines van binnen en buiten kennen. Tevens hanteren wij de stelregel dat elke kraan een vaste machinist heeft. Verder ondergaan alle machines en de bijbehorende materialen ieder jaar een grootkeuring door externe partijen. Verder worden alle machines en de bijhorende materialen elk jaar geïnspecteerd en gekeurd door een externe instantie.