Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk

NVAF-bijeenkomst: damwandproef Eemdijk

Dinsdag 6 maart was bij Sterk Midden Nederland in Eembrugge de eerste NVAF-bijeenkomst van 2018 voor de contactgroep damwanden. De animo bleek groot! Niet zo vreemd, gezien er een presentatie over en een bezoek aan een bijzondere damwandproef in Eemdijk op de agenda stond.

Eemdijk, een klein dorpje gelegen aan de Eem in de provincie Utrecht is al enige tijd het middelpunt van de aandacht binnen de funderingswereld. Te midden van boerderijen en weilanden worden namelijk een aantal bijzondere damwandproeven uitgevoerd die zowel nationaal als internationaal met grote nieuwsgierigheid worden gevolgd.

Deze inhoud is geblokkeerd. Accepteer cookies om deze inhoud te bekijken

Op de proeflocatie zijn twee 60 meter lange proefdijken opgebouwd met hun ruggen naar elkaar. Deze worden onder gecontroleerde omstandigheden tot bezwijken gebracht. De eerste, een referentiedijk zonder damwand, bezweek volgens het boekje op 30 januari. De tweede, een dijk verstevigd met damwand, wordt de komende weken getest. Verder worden er een aantal Pull-Over Tests (POT) uitgevoerd waarbij verschillende types damwand in diverse samenstellingen toenemend worden belast totdat ze het begeven. Natuurlijk worden al deze proeven nauwkeurig gemonitord.

“Er is voor Eemdijk gekozen vanwege de homogene grondsamenstelling”, zegt Joost Breedeveld van Deltares die deze middag een presentatie geeft. “Dat beperkt het aantal variabelen en geeft zo de meest betrouwbare testresultaten.” Breedeveld is Senior Consultant Geotechnical Engineering bij Deltares en vertelt uitgebreid over de proeven aan een groep geïnteresseerde maar ook kritische luisteraars.

Sterk - NVAF Damwandproef Eemdijk
De Pull-Over Test (POT)

Na de presentatie was er tijd om een kijkje nemen bij de laatste POT-test. Hier werd de zwaarste damwandconfiguratie beproefd: Drie dubbele AZ26-700 planken werden met een vijzel en kabels omgetrokken. “Met de dijkproeven willen we hoofdzakelijk weten of er geen sprake is van overdimensionering bij het ontwerpen van met damwand versterkte dijken”, zegt Breedeveld. “De POT-proef moet meer inzicht geven hoe een wand bestaande uit een klein aantal damwandplanken zich anders gedraagt in de grond dan een continue wand. Maar deze proeven leveren waardevolle data op die verder gaat dan dat en zeker nog meer toepassingen gaat kennen.“

Na het bezoek aan de locatie geeft Patrick IJnsen, Adjunct-directeur bij Van ’t Hek, nog een presentatie over de herziening van EN 12063. Deze norm specificeert eisen, aanbevelingen en informatie betreffende de uitvoering van damwandconstructies.

Het was al met al weer een zeer geslaagde en leerzame middag. Alle organisatoren en deelnemers, ontzettend bedankt en tot de volgende keer.

Sterk - Damwandproef Eemdijk

Damwandbezwijkproef in Eemdijk

Een interessante full-scale proef in ‘de achtertuin’ van Sterk: In het nabijgelegen Eemdijk werd onlangs de eerste van twee testdijken onder gecontroleerde omstandigheden tot bezwijken gebracht.

In Eemdijk naast de Eem zijn er het afgelopen half jaar twee zestig meter lange dijken aangebracht in een ringformatie. Hierbij wordt aan één zijde damwand aangebracht (de blauwe dijk) en aan de andere zijde juist niet (de groene dijk). Eind januari werd de groene dijk getest. In maart is de blauwe dijk aan de beurt.

Groen en blauw
In januari werd, onder zorgvuldige monitoring, begonnen met het voorzichtig doen stijgen van het waterpeil aan de binnenkant van de groene dijk. Het waterpeil werd iedere zes uur 25 centimeter verhoogd totdat de dijk op 30 januari bezweek. Door het laten bezwijken van deze dijk hebben de onderzoekers een soort van nulmeting. In maart is de beurt aan de blauwe dijk waarna de resultaten kunnen worden vergeleken. Het doel is meer inzicht te krijgen in het vervormingsgedrag en de sterkte van een dijkconstructie met damwand.

Sterk - Damwandproef Eemdijk

Doel
Op basis van deze testen willen de onderzoekers bijdragen aan een algemene ontwerpsystematiek voor het toepassen van damwand voor het versterken van dijken. De methodiek die momenteel namelijk wordt toegepast is opgesteld voor enkele projectlocaties. Door het uitvoeren van een damwandproef kan gecontroleerd worden of deze systematiek ook toepasbaar is op andere locaties en of de huidige rekenmodellen overeenkomen met de situatie in de praktijk.

POT
Er wordt verder ook nog een POT (Push Over Test) uitgevoerd welke gericht is op de sterkte van de onderdelen van de damwandplanken. In deze test worden verschillende damwandconfiguraties van een of meerdere meervoudige damwandplanken via een trekbelasting op de kop omver getrokken. Ook hierbij word natuurlijk uitgebreid gemonitord.

Het bouwterrein van de proef ligt aan de Maatweg in Eemdijk. Voor de blauwe dijk komt er een uitkijkpunt. Deze zal gereed zijn wanneer de proef start (maart). Meer informatie over dit interessante project vindt u hier.