Michiel de Ruyterbrug

Omschrijving

Gepubliceerd op 04-03-24

Voor de Michiel de Ruyterbrug in Urk moest Sterk zich van zijn meest veelzijdige kant laten zien en voerde diverse funderingswerkzaamheden uit vanaf zowel het land als het water. 

Aanpak:
Zo plaatsten we circa 90 meter damwand inclusief twee uitstroomvoorzieningen om de bestaande kade/beschoeiing te vernieuwen. Tevens leverden en plaatsten we 22 stuks inwendig geheide buispalen. Deze dienen als fundering van het noordelijke landhoofd. De buizen werden in delen geleverd en vervolgens in het werk opgelast. De buispalen zijn hierbij voorzien van beton en wapening. 

Ook brachten we 38 stuks prefab betonnen heipalen aan voor de fundering van de brug. Deze zijn zowel te lood als schoor aangebracht vanaf het water. 

Tot slot hebben we een ophangconstructie gerealiseerd aan de buispalen waar vervolgens de prefab betonnen kelderbak (met een gewicht van 115 ton!) aan kon worden opgehangen. 

Opdrachtgever

Knipscheer BV

Locatie

Urk

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

September 2021

Eind datum

Mei 2022

De brug:
Door de groei van Urk was de aanleg van een nieuwe brug noodzakelijk. Hierbij was het de wens om het kunstwerk een karakteristiek uitstraling te geven welke de nieuwe wijk Schokkerhoek zou verbinden met de oude kern van Urk. De naam is niet zomaar gekozen. Op de locatie wordt namelijk de Zeeheldenwijk gecreëerd. 

Een in het oog springend onderdeel is de 13,5 meter hoge hemeitoren. In geopende stand ziet de bovenkant van de brug eruit als een boetnaald, het soort naald waarmee vissersnetten worden gerepareerd. “In de avond worden de brugdelen aangelicht zodat de brug ook dan als baken zichtbaar is.”

Op donderdag 1 juni 2023 is de nieuwe brug officieel geopend.

Bouwkuip LINK

Omschrijving

Gepubliceerd op 10-05-22

“Sterk denkt in oplossingen. Hoe de samenwerking met Sterk is? Ja, vooral goede communicatie. En het netjes nakomen van afspraken. Voor dit project moest het plaatsen van de damwand erg nauwkeurig gebeuren. Alles is perfect verlopen.”
Marco Kortenoeven – Uitvoerder HBB Groep

Over HBB Groep
HBB Groep is gevestigd in Heemstede en ontwikkelt en bouwt projecten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Naast samenwerking met overheden, onderwijsorganisaties, woningcorporaties, beleggers en ontwikkel- en bouwpartners zet HBB Groep actief in op totaal trajecten. Projecten waar HBB Groep opdrachtgevers en partners kan ontzorgen zijn zoal design & construct en develop & construct projecten. HBB Groep heeft duurzaam werken hoog in het vaandel staan en kijkt daarbij ver vooruit. Build to stay staat hierbij centraal.

Sterk en HBB Groep
Sterk is geen onbekende van de Huib Bakker Bouwgroep. Zo maakten we onder meer een bijzondere constructie voor de metamorfose van de Koepel in Haarlem. Deze voormalig penitentiaire inrichting en het omliggende terrein zijn omgetoverd naar een universiteitscampus.

Het project
LINK! is een gasloos en duurzaam gebouw met zo’n 90 appartementen. Daarnaast heeft LINK! een ruime kelder met ruimte voor 81 parkeerplekken en een collectieve bergingsruimte voor fietsen en scootmobiels. Zo’n kelder betekent: de grond in! In opdracht van Huib Bakker Bouwgroep realiseerde Sterk de bouwkuip bestaande uit een stalen damwand en een afstempelingsconstructie.

Opdrachtgever

Huib Bakker Bouw Bouwgroep

Locatie

Haarlem

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

September 2021

Eind datum

Mei 2022

Onze aanpak
Vlakbij de projectlocatie zit een gasleiding in de grond. Bovendien staat er op ongeveer 15 meter afstand een bestaand appartementencomplex en zijn er ook winkels. Het aanbrengen van de bouwkuip van ongeveer 50 bij 100 meter diende om deze reden zo voorzichtig mogelijk te gebeuren. Daarom is de damwand trillingsvrij aangebracht met een van onze drukstellingen.

Om de damwandconstructie lichter te kunnen uitvoeren en zo materiaal te besparen, is er gewerkt met een ontlastsleuf. Ook is er een stempelraam toegepast. Voor de grootste overspanning van deze constructie waren buizen van maar liefst 30 en 33 meter nodig. Deze zijn in hun geheel per as onder verkeersbegeleiding aangevoerd.

De damwand wordt ook trillingsvrij verwijderd. De ruimte van een deel van het tracé is zeer beperkt, daarom wordt daar een Silent Piler ingezet. De overige damwanden worden getrokken met dezelfde machine als waar ze ook mee zijn aangebracht.

Op voorhand is er voor gekozen om geen extra slot dichtende maatregelen toe te passen, maar eventuele lekkages op te lossen wanneer deze in het werk zichtbaar werden. Bij het ontgraven van de bouwkuip bleek inderdaad op sommige plaatsen sprake van lekkage te zijn. Dit is opgelost door de damwandsloten te injecteren met afdichtend dicht materiaal waarmee een waterdichte strook achter de damwand ontstond.

De Koepel Haarlem

Omschrijving

Gepubliceerd op 25-02-21

Een uniek project waar Sterk in opdracht van Huib Bakker Bouw bv een mooie bijdrage aan mocht leveren. De voormalige penitentiaire inrichting (De koepelgevangenis) is karakteristiek gebouw dat bestaat uit een ring van 200 cellen, 4 lagen hoog en met een daarboven een gigantisch koepelgewelf.

Het gebouw en terrein worden omgetoverd naar een universiteitscampus. In het koepelgebouw komen onderwijslokalen en flex- en werkplekken voor startende en gevestigde ondernemers. In de kelder wordt een bioscoop met maar liefst 6 zalen gerealiseerd.

Voor het realiseren van deze kelder plaatste Sterk de stalen damwanden. Uiteraard moest dit trillingsvrij gebeuren. Het was daarmee een perfecte klus voor onze Silent Piler. Hierbij was het zaak om de zoveel mogelijk ruimte te benutten. De damwand bevond zich gedurende het plaatsen dan ook vaak op slechts enkele centimeters afstand van de balustrade.

Van dit project is een spectaculaire dronevideo gemaakt die u echt even gezien moet hebben.

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Huib Bakker Bouw BV

Locatie

Haarlem

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

Eind datum

Vervangen Brug Dronryp

Omschrijving

Gepubliceerd op 31-07-2020

Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

Lees meer

Opdrachtgever

Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw B.V.

Locatie

Dronryp

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

april 2018

Eind datum

juni 2019

Nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal
Voor de realisering van de nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal in het Friese Dronryp kwamen alle expertises van Sterk zo ongeveer samen. Damwanden, buis- en heipalen, waterwerk, (prefab) constructiewerk en verankering: het kwam allemaal aan bod.

Vervanging van de 75 jaar oude brug over het kanaal was al langere tijd noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin die verkeerde. Verkeer met een totaalgewicht van 30 ton of meer mocht er sinds 2014 al niet meer overheen en vanwege veiligheidsaspecten was bediening bij windkracht zes of meer ook niet toegestaan.

440 meter aan stalen damwand
In opdracht van Oosterhof Holman tekende Sterk voor vernieuwing van de verouderde oeverbeschoeiing en bracht het vanaf een ponton op het water met een hydraulische kraan ongeveer 440 meter aan stalen damwand aan. De constructie is verstevigd met meer dan honderd klapankers en 440 meter ankergording, wat ook het nodige constructie- en laswerk op locatie met zich meebracht.

Ook plaatsten we vanaf een ponton op het water de betonpalen die dienen als fundering van de middenpijler van de brug. Daarnaast plaatste Sterk – eveneens vanaf het water – buispalen voor het remming- en geleidewerk en stalen damwand ten behoeve van de bouwkuipen voor de landhoofden.

Het gereedmaken van de buizen voor het remming- en geleidewerk was een uitdagende klus. Met een mal zijn de geplaatste buizen op locatie eerst in de juiste vorm gesneden. Zo kon de horizontale buis, die dient als verbinding tussen de verticale buizen, mooi sluitend worden geplaatst. Aansluitend zijn platen in de buizen gelast om ze te verstevigen en werden de buizen aan de bovenkant dichtgelast.

Het remmingwerk zelf is volledig prefab gemaakt in de lashal van Sterk Metaal in Drachten. De immense gevaartes zijn aansluitend begin juni met een ponton richting de projectlocatie vervoerd. Daar is het op de juiste plek gezet door Sterk, dat ook het hijswerk en afmonteren voor zijn rekening nam. Het vormde het slotakkoord van een project waarin Sterk zijn multidisciplinaire expertise in alle opzichten kon tonen.

Sterk Silent Piler Hamburg Vibrationsfrei Einpressen

Spoorkruising Bille Hamburg

Omschrijving

Gepubliceerd:  24 mei 2019

Dit project in Hamburg (volledige naam: Erneuerung Eisenbahn Uberquerung Bille; oftewel vernieuwing spoorkruising Bille) vereist weer de nodige technische expertise. Sterk Spezialtiefbau realiseert hier twee bouwkuipen ten behoeve van twee nieuwe pijlers van de fundering van de nieuwe spoorkruising. Oorspronkelijk zou de damwand trillend worden aangebracht maar in verband met zettingen is er overgaan op een trillingvrije methode.

Lees meer

Opdrachtgever

Ed Züblin

Locatie

Hamburg

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

februari 2019

Eind datum

april 2019

Daarom zijn we in februari gestart met het drukken van de damwanden met twee Silent Pilers. Geen gemakkelijk klusje aangezien ongeveer 70 procent van de damwand onder hoogtebeperking aangebracht diende te worden. Dit betekende dat de planken, die tussen de 15 en 16 meter lang waren, in delen werden gezet waarbij telkens een nieuw stuk damwand werd opgelast. Gezien de strenge laseisen was ook dat geen twee-vingers-in-de-neus-werk.

Per kuip dienden er totaal rond de 90 enkele planken gezet te worden. Dat betekende dus behoorlijk wat laswerk. Als hulpkraan werd de KH-150 ingezet.

Begin week 17 was het drukwerk gereed. Daarna brengen we nog een stempelraam aan. Vervolgens mogen we in februari 2020 weer aan de slag om de bestaande pijlers te slopen.

Leidingwerk Diemen

Omschrijving

Gepubliceerd: 15 februari 2019

Een warmteleiding die als gevolg van verzakking op knappen stond was de aanleiding voor deze klus die we in opdracht van A. Hak Leidingbouw BV samen met Busker uitvoerden. De slappe grond en diverse bouwactiviteiten nabij Diemen waren de aanleiding voor het verzakken van de leiding. De moerasachtige grond was niet alleen de aanleiding voor de werkzaamheden, het bemoeilijkte ook de uitvoering aanzienlijk. Want hoe werk je met zwaar materieel op wat feitelijk een moeras is?

Lees meer

Opdrachtgever

A. Hak Leidingbouw B.V.

Locatie

Diemen

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

Juni 2018

Eind datum

November 2018

Daarom werd Sterk gedurende de zomervakantie van 2018 met de nodige spoed ingezet om onder meer een hulpplateau te maken. Deze was nodig zodat de overige werkzaamheden veilig en stabiel uitgevoerd konden worden. Vanaf dit plateau kon de damwand voor de leidingsleuf worden gezet en vervolgens kon Hak vanaf dit plateau de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

In eerste instantie zou de Silent Piler ingezet worden om de damwand te drukken omdat de leiding in bedrijf moest blijven. Door statisch te drukken zou het risico op schade en verplaatsingen (in vergelijking met hoogfrequent trillen) aanzienlijk worden verkleind. Echter, omdat de leiding toch buitendienst gesteld kon worden gedurende de werkzaamheden bleek trillen een betere en snellere optie en werd de ETEC ingezet. Het betrof circa 200 meter damwand voor zo’n 100 meter leidingsleuf. Voor het platform werd ongeveer 400 meter damwand gezet waarop balken en dragline schotten werden geplaatst. Combinant Busker voerde een gelijkwaardig deel uit.

Sterk - Onderdoorgang Lemelerveld

Onderdoorgangen N348 Lemelerveld

Omschrijving

Gepubliceerd: 11 december 2018

In opdracht van BAM Infra Regionaal werken we mee aan de onderdoorgangen van de N348 in Lemelerveld. De BAM voert groot onderhoud uit aan de N348 en de viaducten. Er gebeuren veel ongelukken op de weg en de maatregelen moeten de verkeersveiligheid bevorderen. Als onderdeel daarvan werden er twee nieuwe tunnels ingereden welke het mogelijk moeten maken voor lokaal verkeer de N348 veilig te kruisen. Deze zijn inmiddels beiden ingereden, waarvan er één ter hoogte van de Dalmsholterdijk welke in week 38 is gerealiseerd en één nabij de Oude Twentseweg welke eerder dit jaar in week 24 is gerealiseerd. Verder wordt de nieuwe kruising Lemelerveld Noord gerealiseerd en wordt de bestaande kruising bij Lemelerveld Centrum grotendeels afgesloten.

Lees meer

Opdrachtgever

BAM Infra Regionaal

Locatie

Lemelerveld

Contractwaarde

€ 250.000 - 1000.000

Start datum

augustus 2018

Eind datum

december 2018

Nu beide onderdoorgangen door ons zijn gerealiseerd is BAM druk doende met het ontwerp voor de folieconstructies die aan beide zijden van de twee tunnels worden gemaakt. Om de folie waterdicht op de reeds geplaatste bouwkuip aan te kunnen sluiten zullen er nog 4 bouwkuipen van ca. 4x50m door Sterk worden gerealiseerd, waarin BAM de betonnnen klembalk kan gaan bouwen. Deze bouwkuip zal door ons voorzien worden van stempeling. Wanneer de folie op de klembalk is bevestigd zullen de toeritten buiten deze bouwkuip in de natte worden ontgraven door BAM, waarna één damwandscherm moet worden getrokken of afgebrand. Vervolgens kan de folie over het water worden getrokken waarna deze wordt afgezonken op het niveau wat is ontgraven. De folie wordt geballast met zand (om de opwaartse druk van het grondwater tegenstand te bieden). Zo moet er na het afpompen van het water een weidse toerit ontstaan welke goed in het landschap past.

Sterk - Gaspijpleiding Val de Saône (FR)

Gaspijpleiding Val de Saône (FR)

Omschrijving

Gepubliceerd: 20 maart 2018

Val de Saône is een immens project waarbij een nieuw gasleiding van maar liefst 188 km wordt gemaakt. Deze doorkruist de Franse departementen Saône-et-Loir en Côte-d’Or om de compressiestations van Etrez (l’Ain), Voisines en Haute-Marne met elkaar te verbinden. De leiding zal gas aanvoeren vanuit de havens van het noorden en zuiden van Frankrijk.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

PPS Pipeline Systems GmbH

Locatie

Chalon sur Saône

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

april 2017

Eind datum

oktober 2017

Het project is opgedeeld in verschillende stukken en Sterk werkt mee aan LOT 3 waarvoor we in totaal 16 pers- en ontvangstkuipen inclusief een stempelraamconstructie maakten. Ook plaatsten we ongeveer 500 meter damwand voor een stuk gasleidingsleuf. Het grootste deel van de damwand werd trillend aangebracht. Vanwege de harde ondergrond is er voor gekozen om te fluïderen en voor te boren. Een deel van de damwand in de nabijheid van een spoor werd, conform Franse regelgeving, heiend aangebracht.

Het Val de Saône gaspijpleiding project maakt deel uit van het tien-jaren-plan van GRT Gaz. Het doel is om de toegang tot nieuwe aanvoerroutes te faciliteren en de veiligheid van het aanbod te verbeteren.

Sterk - SAA A6 Almere

Verbreding A6 Almere

Omschrijving

Gepubliceerd: 2 maart 2018

Aannemerscombinatie Parkway6 (Dura Vermeer en Besix) verbreedt in opdracht van Rijkswaterstaat de A6 in Almere. De A6 gaat van 2 x 2 rijstroken, naar 4 x 2 rijstroken. Ook worden er 8 nieuwe viaducten gebouwd en 5 bestaande viaducten verbreed.

Lees meer

Gebruikte technieken

Opdrachtgever

Parkway 6 VoF

Locatie

Almere

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

juli 2017

Eind datum

mei 2019

Sterk werkt op diverse plekken mee aan dit omvangrijke wegverbeteringsproject. In totaal werken we aan 12 verschillende kunstwerken. Het gaat hierbij voornamelijk om het aanpassen van viaducten en tunnels.

Zo plaatsten we onder meer damwand ten behoeve van de verbreding van Kunstwerk 75. Dit viaduct dat over de Kromme Wetering loopt moet worden verbreed. Hiervoor maakten we twee damwandconstructies aan de zuidzijde van het viaduct. De damwand is onlangs weer verwijderd.

Ook werkten we bij de Watersnipbrug. Daar maakten we zowel aan de noord- als zuidzijde damwandconstructies. Dit gebeurde grotendeels vanaf een ponton. Het gaat om vier putten en een tijdelijke hulpconstructie ten behoeve van de heistelling.

Een uitdaging bij dit werk is vanzelfsprekend het streven om het bestaande verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Veel van de werkzaamheden wordt daarom uitgevoerd in ploegendiensten tijdens buitendienststellingen. Hierbij wordt ‘s nachts of in het weekend doorgewerkt.

Sterk - Aquaduct Drachtsterweg

Aquaduct Drachtsterweg

Omschrijving

Gepubliceerd: 30 januari 2018

Zo ongeveer heel heiend Nederland is werkzaam geweest op het project Aquaduct Drachtsterweg te Leeuwarden. Het bleek een lastige klus en voor aannemer Heijmans Civiel Projecten duurde de bouw dan ook langer dan voorzien. Er is totaal ruim 3 jaar aan het project gewerkt. Waar het aanvankelijk al in de tweede helft van 2015 in gebruik zou worden genomen, zorgden onvoorziene technische problemen voor de nodige vertraging.

Lees meer

Opdrachtgever

Heijmans Civiel Projecten

Locatie

Leeuwarden

Contractwaarde

€ 250.000 - 1.000.000

Start datum

juli 2017

Eind datum

december 2017

Tegen het einde van het project mag ook Sterk nog wat puntjes op de spreekwoordelijke “i” zetten. Dat houdt een divers pakket aan werkzaamheden in. Zo maakten we reeds een aantal aansluitingen van bestaande beschoeiingen op het nieuwe Aquaduct. Dit betrof vier damwandschermen van circa 30 meter met planken van ongeveer 12 meter lengte.

Ook maakten we de sloepen-monding op het Prinses Margriet kanaal. Hiervoor plaatsten we zowel damwand als verankeringen en het bijbehorende remmingwerk. Dit remmingwerk is uitgevoerd in executieklasse II en betreft een vijftal buispalen van circa 18 meter lengte met bijbehorende wrijfgording. Ter plaatse van de tijdelijke loskade trokken we nog de damwand en verwijderden we de ankers.

Het nieuwe aquaduct is op donderdagochtend 31 augustus officieel geopend.